Σάββατο, 24 Μαΐου 2008

Αγαπητέ Επισκέπτη

Εδώ μπορείς να προσθέσεις τη διεύθυνση
του δικτυακού τόπου
που θεωρείς ότι περιέχει κείμενα
της ελληνικής λογοτεχνίας
αντιγραμμένα με πιστότητα.

Στόχος είναι να κάνουμε έναν τόπο
προσιτό σε όλους ώστε να χρησιμοποιούμε
αξιόπιστες πηγές για πόρους
για την Ελληνική Λογοτεχνία.

Δεξιά βρίσκονται οι πρώτοι διαδικτυακοί τόποι.